BLOG

17 juli 2020
Blanchard Nederland en Leger des Heils sluiten partnership

Onlangs heeft Blanchard Nederland een partnership gesloten met het Leger des Heils. Robert van den Bergh (dir. Blanchard Nederland): “Juist in deze periode van onzekerheid willen wij een partner zijn voor onze klanten. Niet alleen profit organisaties helpen d.m.v. onze trainingen maar ook de maatschappij door goede doelen te ondersteunen zoals het Leger des Heils. Samen kunnen we een positief verschil maken in Nederland!