Situationeel Leiderschap II

Het ontwikkelen van competentie, het verkrijgen van betrokkenheid, en het behouden van talent Situationeel Leiderschap® II (SLII®) is de meest uitvoerige, up-to-date en praktische methode voor het effectief managen en ontwikkelen van mensen, tijd en resources in de wereld.

SLII® biedt leiders een model en het gereedschap voor het creëren van open communicatie en het ontwikkelen van zelfvertrouwen in diegenen die zij managen. Het is ontworpen om de frequentie en de kwaliteit van gesprekken over prestatie en ontwikkeling te verhogen. Als resultaat wordt competentie ontwikkeld, wordt betrokkenheid gecreëerd en worden getalenteerde medewerkers behouden.

SLII® is erkend zowel als een business taal, als een raamwerk voor het ontwikkelen van mensen omdat het werkt door culturele, linguïstische en geografische barrières heen. De basis ligt in het aanleren van leiders om de behoeftes van een individu of team vast te stellen en dan de juiste leiderschapsstijl te gebruiken om zo te beantwoorden aan de behoeftes van de persoon en de situatie.

SLII Experience
Gebruikmakend van alle theorie die Situationeel Leiderschap II tot ’s werelds meest onderwezen leiderschapstrainingsmodel heeft gemaakt, wordt in onze nieuwste training “The SLII Experience” ingespeeld op het nieuwe leren. Met behulp van de nieuwste technieken duiken deelnemers in SLII. Snel, diepgaand en effectief.

Dankzij de combinatie van klassikale activiteiten en individueel voor- en nawerk wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd. Korte, snelle en praktijkgerichte voorbeelden dragen bij aan een hoge betrokkenheid van de deelnemers. Het resultaat is dat deelnemers SLII sneller leren en kunnen toepassen dan ooit tevoren.

Met behulp van professionele video’s verplaatsen deelnemers zich in karakters die te maken krijgen met verschillende uitdagingen. Op deze manier wordt een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Deelnemers krijgen inzicht in de effecten van het niet gebruiken van SLII.

Deelnemers worden uit hun comfortzone gehaald en nemen deel aan uitdagende activiteiten die hen vragen te laten zien hoe vertrouwd ze zijn met SLII. Ze leren hoe ze de inhoud kunnen toepassen in hun eigen leiderschapsstijl.

Een nieuwe 35 minuten durende online module maakt het voor managers mogelijk om dat wat ze geleerd hebben te delen met iedereen binnen zijn team zodat de SLII taal door iedereen gebruikt kan worden. Het is een ongekende benadering van leiderschapstraining die er voor zorgt dat prestaties van het hele team verbeteren.

Naast de toegang tot video’s, spelkaarten , conversatiestarters en eigentijdse deelnemersmaterialen heeft u beschikking over de SLII Challenge (12 modules) , de SLII Fitness Test , het Doelen Werkblad, het SLII werkblad en het één-op-één-werkblad . Er is ook een SLII app voor smart phones en tablets die het mogelijk maakt om altijd en overal iemands ontwikkelingsniveau vast te stellen en diegene op de juiste manier te begeleiden.