Uitdagende gesprekken

In een tijd waarin organisaties alles op alles zetten om aan te sluiten bij een steeds veranderende wereld, is de vaardigheid om een effectief gesprek te voeren een sleutelvaardigheid geworden. Het is heel natuurlijk dat er af en toe conflicten ontstaan. Leidinggevenden hebben dan vaardigheden nodig om emotioneel geladen gesprekken in goede banen te leiden, conflicten op te lossen en de betrokkenheid van werknemers te behouden.

De training Uitdagende Gesprekken leidt deelnemers door de vijf onderling verbonden stappen die essentieel zijn voor een goed verloop van uitdagende gesprekken. Dit model biedt ruimte voor zelfreflectie over de vraag hoe je omgaat met situaties waarmee je inhet dagelijks leven te maken krijgt, zoals jouw mening uiten zonder dat de ander van jouzelf vervreemdt en in staat zijn te luisteren ondanks dat je wordt getriggerd door wat je te horen krijgt. Het resultaat is een betere oplossing van conflicten en meer vertrouwen in de aanpak van moeilijke situaties, zowel op het werk als thuis.

Erken het conflict. Maak het bespreekbaar. Verkrijg vertrouwen.

  • Leer vaardigheden die je helpen moeilijke emoties tijdens uitdagende gesprekken om te zetten in productieve energie en die je helpen vertrouwen op te bouwen.
  • Bouw zelfvertrouwen op ten aanzien van het vertellen van een moeilijke boodschap of het geven van pittige feedback op prestaties.
  • Verhoog de competentie, motivatie en het vertrouwen bij directe ondergeschikten voor een betere betrokkenheid van medewerkers
  • Los problemen met betrekking tot prestaties op met minder klachten of disciplinaire kwesties.
  • Verminder spanning, wrijving en ontevreden werknemers door effectieve coaching.

Voor wie?

Uitdagende Gesprekken is bedoeld voor iedereen die zijn vaardigheden met betrekking tot het voorbereiden en leiden van uitdagende gesprekken wil verbeteren. Het is effectief voor individuele medewerkers en leden van een organisatie op alle niveaus.