Verandering is een gegeven in het huidige zich ontwikkelende bedrijfsleven en is een katalysator voor het creëren van een competitief voordeel.

Om

Al meer dan 30 jaar worden de DiSC® toetsen en instrumenten ingezet om meer inzicht te krijgen in eigen gedrag en dat van anderen.
DiSC® staat voor

Onderzoek van Blanchard wijst uit dat zorg om toenemende concurrentie en het behoud van klanten zowel tijdrovend als duur is. Het binnenhalen van een

In een tijd waarin organisaties alles op alles zetten om aan te sluiten bij een steeds veranderende wereld, is de vaardigheid om een effectief gesprek