Is ‘Situationeel Leidinggeven’ nog wel het antwoord op de leiderschapsuitdagingen van deze tijd….?

Iedere L&D en/of HR-professional houdt zich o.a. bezig met de vraag hoe zij, anno 2022, hun leidinggevenden kunnen ondersteunen met een effectief leiderschapsprogramma. De vaardigheden en een specifieke mind-set moeten aansluiten bij de actuele uitdagingen waar leidinggevenden tegenwoordig voor staan. Uitdagingen zoals: meerdere generaties in één team, productiviteit en betrokkenheid van medewerkers, leidinggeven op afstand, de medewerker helpen met zijn/haar ontwikkeling richting de toekomst. De medewerker van tegenwoordig heeft immers vaak een duidelijk persoonlijk doel, een duidelijk ‘waarom’ als het gaat om de functie die hij/zij bekleedt bij de door hem/haar gekozen organisatie.

Is ‘Situationeel leidinggeven’ anno 2023 dan dé oplossing? Ja en nee. Nee, als het gaat om ‘Situationeel Leidinggeven’. Ja, als het gaat om ‘SLII® Experience’.

‘Maar waarom dan, want ‘Situationeel Leidinggeven’ en ‘SLII® Experience’ zijn toch min of meer dezelfde leiderschapsmodellen?’, vraag je je wellicht af.

Effectief en succesvol leidinggeven betekent dat je o.a. verbinding kunt maken met je medewerker en kunt anticiperen op de actuele ontwikkelfase waarin de medewerker zich bevindt. Het ouderwetse ‘Situationeel Leidinggeven’, een training die nog steeds door menig ZZP-er of gerespecteerd trainingsbureau verzorgd wordt, is namelijk nog steeds gegrondvest op enkele overtuigingen en principes aan de hand van onderzoeken uit de jaren ’60. We lichten hieronder een viertal principes toe die in de huidige praktijk niet meer van toepassing zijn:

‘Oude principe no 1’ – de eerste fase van de medewerker begint met NIET WILLEN/NIET KUNNEN

Anno 2022 is dat pertinent onjuist. Het merendeel van de huidige generatie medewerkers heeft namelijk een hele duidelijke ‘purpose’ en maakt een bewuste keuze voor een functie en bedrijf. Enerzijds om ‘te willen bijdragen’, anderzijds vanwege de positieve verwachting ten aanzien van hun eigen leercurve die de nieuwe werkomgeving biedt. Oftewel de ontwikkelingsmogelijkheden die hen geboden worden. Medewerkers willen juist, en is het een belangrijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende om de medewerker te helpen groeien!

‘Oude principe no 2’ – doel is taakvolwassenheid bij de medewerker ontwikkelen

Ook dat principe is anno 2022 onjuist. De huidige organisatiestructuren vragen namelijk zelfredzame en zelfstandige professionals die in teamverband kunnen samenwerken teneinde organisatiedoelstellingen te behalen. De ontwikkeling van de huidige medewerker is dus veel meer en breder gericht op zelfsturing (empowerment), vanuit ook een holistische benadering. De ontwikkeling als mens betekent concreet de ontwikkeling als mens!  

‘Oude principe no 3’ – vaardigheden in relatie tot ‘de taak’ staan centraal

Anno 2022 is dit principe veel te beperkt. Iedere medewerker heeft een pad afgelegd waarbij eerdere ervaringen en vaardigheden zijn ontwikkeld die relevant kunnen zijn. Deze ‘meeneembare’, ondersteunende vaardigheden dragen zeker ook bij aan de rol en taakuitvoering van een medewerker.

‘Oude principe no 4’ – stijlen van leidinggeven bestaan uit TAAK- of RELATIEGERICHT

Waarom ben je als leidinggevende alleen met de taak óf de relatie bezig? Waar het juist om gaat is welk gedrag je toont als leidinggevende: De combinatie van sturende en ondersteunende gedragingen die nodig zijn om de medewerker in zijn/haar ontwikkelfase verder te helpen. Leidinggeven wordt hier een partnership met de medewerker, waarbij vertrouwen de basis vormt voor de bereidheid om competenties te ontwikkelen en betrokkenheid (zelfvertrouwen en motivatie) te vergroten. Dit laatste wordt juist geborgd in het concept SLII® Experience, de doorontwikkelde training die helemaal aansluit bij deze tijd.

SLII® kent een aantal basisprincipes:

  1. Mensen willen en kunnen zich ontwikkelen;
  2. Doel is om de medewerker te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling richting een zelfsturende professional;
  3. Leidinggeven is het matchen van sturende en/of ondersteunende gedragingen met de fase van ontwikkeling van de medewerker;
  4.  Holistische benadering als het gaat om mensontwikkeling;
  5. Leiderschap is een partnership;
  6. Organisatiedoelen zijn leidend; SLII® leidt tot aantoonbaar resultaten;
  7.  Mensen waarderen duidelijkheid, betrokken worden en heldere specifieke communicatie.

Samenvattend: de context van de 60-er jaren ten aanzien van leidinggeven en de relatie tussen leidinggevende en medewerker is wezenlijk anders dan de context van nu. Dit vraagt een aanpak die bij deze tijd en context past: SLII®.

Wilt u meer weten over de wijze waarop SLII® Experience bijdraagt aan leiderschapsontwikkeling binnen uw organisatie?  Neem contact met ons op via +31 (0)85-87 69 202.

Trustpilot