Is ‘SLII’ nog wel het antwoord op de leiderschapsuitdagingen van deze tijd….?

Iedere L&D en/of HR-professional houdt zich o.a. bezig met de vraag hoe zij, anno 2023, hun leidinggevenden kunnen ondersteunen met een effectief leiderschapsprogramma. De vaardigheden en een specifieke mind-set moeten aansluiten bij de actuele uitdagingen waar leidinggevenden tegenwoordig voor staan. Uitdagingen zoals: meerdere generaties in één team, productiviteit en betrokkenheid van medewerkers, leidinggeven op afstand, de medewerker helpen met zijn/haar ontwikkeling richting de toekomst. De medewerker van tegenwoordig heeft immers vaak een duidelijk persoonlijk doel, een duidelijk ‘waarom’ als het gaat om de functie die hij/zij bekleedt bij de door hem/haar gekozen organisatie.

Is ‘SLII’ anno 2023 dan dé oplossing? Ja, als het gaat om SLII® Experience.

Effectief en succesvol leidinggeven betekent dat je o.a. verbinding kunt maken met je medewerker en kunt anticiperen op de actuele ontwikkelfase waarin de medewerker zich bevindt. We lichten hieronder een viertal principes toe die in de huidige praktijk nog steeds van toepassing zijn:

 

Principe no 1 – mensen in de eerste fase van ontwikkeling zijn vaak nog onbewust onbekwaam

Anno 2023 klopt dat nog steeds. Het merendeel van de huidige generatie medewerkers heeft een hele duidelijke ‘purpose’ en maakt een bewuste keuze voor een functie en bedrijf. Enerzijds om ‘te willen bijdragen’, anderzijds vanwege de positieve verwachting ten aanzien van hun eigen leercurve die de nieuwe werkomgeving biedt. Oftewel de ontwikkelingsmogelijkheden die hen geboden worden. Medewerkers voelen zich betrokken, en is het een belangrijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende om de medewerker te helpen groeien. Onbekwaamheid staat niet gelijk aan niet betrokken zijn!

Principe no 2 – mensen houden van autonomie

Ook dat principe is anno 2023 nog steeds juist. De huidige organisatiestructuren vragen namelijk zelfredzame en zelfstandige professionals die in teamverband kunnen samenwerken teneinde organisatiedoelstellingen te behalen. De ontwikkeling van de huidige medewerker is veel meer en breder gericht op zelfsturing (empowerment), vanuit ook een holistische benadering. De ontwikkeling als mens betekent concreet de ontwikkeling als mens, met alles erop en eraan. Mensen willen niet alleen een taak zelfstandig kunnen uitvoeren maar zichzelf ontwikkelen tot zelfsturende professional die weet hoe in veranderende omstandigheden bekwaamheid te ontwikkelen, in welke situatie dan ook.

Principe no 3 – leiderschap kun je leren

Dit principe klopt nog steeds. Iedereen is met een leiderschapsgen geboren, maar dat wil niet zeggen dat talenten, potentie en vaardigheden niet ontwikkeld kunnen worden. SLII®  is gebouwd op het principe van ervaringsleren. Iedere medewerker heeft een reis afgelegd waarbij eerdere ervaringen en vaardigheden zijn ontwikkeld die relevant kunnen zijn voor een bepaalde taak en verantwoordelijkheid. Deze ‘ondersteunende’ vaardigheden dragen zeker ook bij aan de rol en taakuitvoering van een medewerker.

Principe no 4 – mensen hanteren over het algemeen één stijl van leidinggeven

Waar het juist om gaat is dat de leider die leiderschapsstijl hanteert die de medewerker nodig heeft in een bepaalde ontwikkelingsfase: De combinatie van sturende en ondersteunende gedragingen die nodig zijn om de medewerker in zijn/haar ontwikkelfase verder te helpen. Leidinggeven wordt hier een partnership met de medewerker, waarbij vertrouwen de basis vormt voor de bereidheid om competenties te ontwikkelen en betrokkenheid (zelfvertrouwen en motivatie) te vergroten. Dit laatste wordt juist geborgd in het concept SLII® Experience, de doorontwikkelde training die helemaal aansluit bij deze tijd.

SLII® kent een aantal basisprincipes:

  1. Mensen willen en kunnen zich ontwikkelen;
  2. Doel is om de medewerker te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling richting een zelfsturende professional;
  3. Leidinggeven is het matchen van sturende en/of ondersteunende gedragingen met de fase van ontwikkeling van de medewerker;
  4.  Holistische benadering als het gaat om mensontwikkeling;
  5. Leiderschap is een partnership;
  6. Organisatiedoelen zijn leidend; SLII® leidt tot aantoonbaar resultaten;
  7.  Mensen waarderen duidelijkheid, betrokken worden en heldere specifieke communicatie.

Wilt u meer weten over de wijze waarop SLII® Experience bijdraagt aan leiderschapsontwikkeling binnen uw organisatie?  Neem contact met ons op via +31 (0)85-87 69 202.

Trustpilot