Impact Stories

Enkele maanden geleden nam Idelette Schuurman van Provincie Utrecht samen met haar collega’s deel aan de training Situationeel Leiderschap® II. In een interview met ons vertelde ze welke impact de training heeft gehad en nog steeds heeft.

 

Hoe heb je de training ervaren?
“Ik heb de training als heel positief en inspirerend ervaren. Daarnaast sloot de training goed aan bij ons vraagstuk. We wilden kennismaken met het SLII® gedachtegoed en ermee oefenen in de praktijk. Het feit dat we de training incompany hebben gedaan is ons goed bevallen. Het was leuk en leerzaam om met onze eigen groep te oefenen met verschillende casussen.

Zelf was ik alleen bekend met Situationeel Leidinggeven, maar een medewerker van Provincie Utrecht had de training Situationeel Leiderschap® II al gevolgd. Hij kwam zo enthousiast terug dat het ons leuk en interessant leek om met een grotere groep deel te nemen aan deze training.”

Wat vond je specifiek goed aan de training?
“Met name de combinatie theorie en praktijk. Eerst word je ingewijd in het gedachtegoed en daarna ga je aan de slag met praktijkcasussen. Het uitspelen van situaties werkte heel goed. Robert van den Bergh (trainer Blanchard International) gaf hierbij specifieke feedback gericht op de woorden die je gebruikte. Er was heel duidelijk een communicatie component aanwezig in de training. Daardoor voel je beter waar het over gaat en blijft het beter hangen.”

Wat heb je meegenomen?
“Wat ik een heel mooi en belangrijk inzicht vind, is het feit dat het toepassen van één leiderschapsstijl niet werkt voor alle medewerkers. Ik heb medewerkers soms te lang laten zweven bij een opdracht. Ik faciliteerde, uitte mijn vertrouwen, gaf vrijheid en was altijd beschikbaar voor vragen. Dat klinkt allemaal heel genereus, maar dit is het in feite niet als die medewerker niet weet hoe hij moet beginnen. Je laat dan te veel los en daar help je hem of haar helemaal niet mee. Sommige medewerkers zijn hierdoor in feite gewoon tekort gedaan door ons.”

“Ik kijk nu wie ik tegenover me heb en welke leiderschapsstijl van toepassing is op zijn of haar taak of doel.”

Kun je een paar voorbeelden geven van hoe het geleerde in de praktijk is gebracht en wat de effecten zijn?
“We doen er alles aan om SLII® levendig te houden in de groep. Het is als punt toegevoegd in onze overleggen en zo peilen we of en hoe het wordt toegepast. Iedereen heeft daarnaast diagnosegesprekken met zijn eigen medewerkers. In oktober hebben we nog een terugkomdag om alles weer even op te frissen.

Wat een hele grote winst is, is het feit dat het jargon breed wordt gedeeld binnen de organisatie; in teamoverleggen, presentaties maar zeker ook tussen medewerkers onderling. Zoals het er nu naar uitziet komt er in de toekomst een vervolg dat breder wordt doorgetrokken in de organisatie.”

Hoe helpt deze training je in je leiderschapsontwikkeling?
“Wat ik name heb geleerd is het kunnen switchen tussen verschillende leiderschapsstijlen en wat het belang hiervan is. Mijn voorkeursstijl is S3 (weinig sturing en veel ondersteuning), maar die is niet geschikt bij iedereen en in iedere situatie. Nu kijk ik wie ik tegenover me heb en welke leiderschapsstijl van toepassing is op zijn of haar doel of taak. Ik kan nu veel beter op taakniveau leidinggeven.”Het onderstaande interview met Oscar Diele (Spil Games) geeft inzicht in de manier waarop onze trainingen en persoonlijke coachingssessies tot nieuwe inzichten en stappen kunnen leiden.

 

Wat was de aanleiding om de SLII® training te volgen?
“Na 18 jaar werkervaring had ik een bepaalde stijl van leidinggeven aangenomen. Dit was een behoorlijk directieve stijl en die had niet op iedereen een positief effect. Ik vind details belangrijk en ben erg resultaatgericht. Dit kan op medewerkers echter ook erg controlerend overkomen. Ik merkte dat de stijl die ik mezelf had aangeleerd niet meer werkte. Vorig jaar tijdens een managementsessie kwam dit heel duidelijk naar voren. Ik werk bij een bedrijf waar zelfontplooiing gestimuleerd wordt en ik kreeg toen de kans om mij niet alleen als leidinggevende maar ook als persoon verder te ontwikkelen door deel te nemen aan de SLII® training.

De persoonlijke coaching door Robert van den Bergh was een vervolg op deze SLII® training. Tijdens de coaching (4-5 bijeenkomsten) kon ik samen met hem inzoomen op specifieke onderdelen die mij persoonlijk bezighouden.”

Wat vond je specifiek goed of sterk aan de training en coaching?
“Wat ik fijn vond aan de training was de interactie, zowel met Robert van den Bergh als tussen de deelnemers onderling. Daarnaast is het fijn dat de training plaatsvindt binnen een beschermde omgeving (niet op je werk). Iedereen is daardoor open en eerlijk. Robert faciliteert dit overigens ook goed, hij stimuleert iedereen om feedback te geven op elkaar.

“Waar ik vroeger werkzaamheden overnam als iets fout dreigde te gaan, help ik nu oplossingen te vinden.”

Tijdens de persoonlijke coaching zorgt Robert van den Bergh voor een hele praktische aanpak. Zo krijg je bijvoorbeeld huiswerk mee, zodat je direct met het geleerde aan de slag kunt gaan. Na de coaching sessie gaat het door, het is een doorlopend proces. Daarnaast zet Robert heel duidelijk uiteen met welke persoonlijkheidsstijlen je te maken hebt en vooral waar een mismatch plaatsvindt. In mijn geval liep de samenwerking met een medewerker wat stoef. Sinds ik de coaching sessies heb, gaat de samenwerking veel beter. Ik heb een andere stijl aangenomen; waar ik vroeger werkzaamheden overnam als iets fout dreigde te gaan, help ik nu oplossingen te vinden.”

“Vroeger dacht ik dat ik maar één stijl had, een directieve stijl die niet door iedereen gewaardeerd werd. Nu weet ik dat ik me aan kan passen en daardoor voel ik me een rijker persoon.”

Wat onderscheidt deze training van andere trainingen?
“Andere trainingen zijn vaak heel breed, bij deze SLII® training richt je je op een specifiek onderwerp en zoek je echt de verdieping op. Zo krijg je ook huiswerk mee waar je vrij lang en intensief mee aan de slag gaat. De training en coaching hebben mij echt verrijkt, zowel als leidinggevende als als persoon. Wanneer medewerkers mij vragen om een bepaalde leiderschapsstijl, dan kan ik daar naartoe switchen. Vroeger dacht ik dat ik maar één stijl had, een directieve stijl die niet door iedereen gewaardeerd werd. Nu weet ik dat ik me aan kan passen en daardoor voel ik me een rijker persoon.”

Kun je een voorbeeld geven van hoe het geleerde in de praktijk is gebracht en wat de effecten zijn?
“Ik vroeg een PR manager die heel vakbekwaam is enige tijd geleden een strategieplan te maken. In dat proces verdwaalde hij een beetje. Mijn eerste reactie was: we gaan het eindresultaat niet halen, laat ik het dus maar overnemen. Ik raakte lichtelijk in paniek. Robert van den Bergh gaf mij toen de tools om dit proces te zien als een groeikans voor die persoon. Wanneer ik het werk overneem, demotiveer ik hem alleen maar. Ik heb dus tot tien geteld, ben geduldig geweest en heb hem geholpen tijdens het proces.

“Ik dacht: dit had ik veel eerder moeten doen! Wat heb ik het mezelf de afgelopen jaren moeilijk gemaakt…”

Dat betekende ook dat ik mezelf bloot moest geven, iets wat ik best moeilijk vind. Ik heb mijn medewerker verteld dat ik zelf ook wel eens verdwaal bij het maken van een dergelijk plan Ik maak ook 50 slides, terwijl slechts drie slides uiteindelijk het eindresultaat laten zien. Ik heb mijn medewerker meegenomen in het traject zonder zijn werk over te nemen. Het resultaat was een trotse medewerker die iets kon waartoe hij voorheen niet in staat was en die helemaal achter zijn strategieplan stond. Daarnaast was ik zelf trots omdat ik mezelf had blootgegeven en ik positieve feedback kreeg als leidinggevende. Ik dacht: dit had ik veel eerder moeten doen! Wat heb ik het mezelf de afgelopen jaren moeilijk gemaakt…

Sinds de coaching sessies ben ik veel prettiger om mee te werken. Ik kreeg van verschillende collega’s, ook uit het managementteam, te horen dat ik nu veel prettiger met ze om ga en dat ik veel relaxter door het bedrijf loop. Ik voel me daardoor echt een rijker persoon.”


Reacties van andere deelnemers:

“Ondanks het feit dat je met een groep deelneemt, is er écht aandacht voor het individu. Daarnaast is de praktische toepasbaarheid zeer groot, je kunt het geleerde direct toepassen in je werk als leidinggevende.”

“Van nature heb je als leidinggevende een voorkeursstijl en je wilt graag op die manier aansturen. Door de training merkte ik: Aha, het kan ook anders…”

“De oefeningen die tijdens de training werden gedaan, waren volledig gericht op de praktijk. Zaken waar je als leidinggevende persoonlijk tegen aanliep, werden tijdens de oefeningen naar voren gehaald.”

“Ik zie een snellere groei van medewerkers en we hebben zichtbaar meer plezier. Ik merk dat er een open sfeer is en dat maakt het makkelijker om over hindernissen te praten.”

“De training heeft echt tot nieuwe inzichten geleid.”

Wilt u deelnemen aan een Open Training SLII® of één van onze andere trainingen? Klik dan hier voor meer informatie en alle trainingsdata in 2017.