De kracht van ´wij´

TEAMS FALEN 60% VAN DE TIJD

Teams slagen er vaak niet in om hun doelen te bereiken vanwege het ontbreken van een gezamenlijk doel, onduidelijke doelen en rollen, een gebrek aan wederzijdse verantwoording en ineffectief leiderschap. Onze training Teamleiderschap leert uw leidinggevenden hoe zij de juiste leiderschapsstijl kunnen toepassen op basis van de ontwikkelingsfase van het team om de communicatie te verbeteren, de productiviteit te verhogen, hogere prestaties te behalen en met succes teaminitiatieven te leiden.

Het kunnen leiden van productieve, effectieve teams is essentieel om de kwaliteiten van teamleden te kunnen benutten, cross-functionele uitdagingen aan te pakken en werk gedaan te krijgen in iedere organisatie.

54% VAN DE MENSEN spendeert tot 43% VAN HUN DAG AAN TEAMBIJEENKOMSTEN en nog eens 34% spendeert tot 50% VAN HUN TIJD AAN TEAMBIJEENKOMSTEN.

Maar 42% ZELDEN OF ZELFS NOOIT TRAINING over het leiden van teams.*

HET KUNNEN LEIDEN VAN PRODUCTIEVE, EFFECTIEVE TEAMS IS ESSENTIEEL OM DE KWALITEITEN VAN TEAMLEDEN TE KUNNEN BENUTTEN, CROSS-FUNCTIONELE UITDAGINGEN AAN TE PAKKEN EN WERK GEDAAN TE KRIJGEN IN IEDERE ORGANISATIE.

GOED PRESTERENDE TEAMS ALS CONCURRENTIEVOORDEEL

Dankzij goed presterende teams kan uw organisatie de vele vaardigheden, sterke punten en ervaringen van teamleden bij elkaar brengen om complexe organisatorische problemen op te lossen, sneller te handelen, betere beslissingen te nemen, creatiever te zijn en consistent goede resultaten te behalen.

Icon 1

SAMENWERKING VERBETEREN

Goed presterende teams brengen aanvullende vaardigheden, sterke punten en ervaring samen die de capaciteiten van welk afzonderlijk lid overtreffen.

Icon 2

BEHAAL GOEDE RESULTATEN

Effectieve teams zijn bevoegd en verantwoordelijk – ze voeren consequent strategie uit, voldoen aan doelen en behalen goede resultaten.

Icon 3

MEER INNOVATIE

Door samen te werken, delen teamleden hun ideeën, talent en standpunten om creatief problemen op te lossen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Icon 4

CONSISTENT HOGE PRESTATIES

Teamleden die onderdeel zijn geweest van een samenwerkend en succesvol team verspreiden de vaardigheden en voordelen van hoge prestaties in uw hele organisatie.

UW TEAMPRESTATIES OPTIMALISEREN

We weten dat u wilt dat uw teams effectief samenwerken in uw hele organisatie en onze training Teamleiderschap kan uw organisatie helpen bij het opzetten van goed presterende teams.

Teamleiderschap is een op vaardigheden gebaseerd, praktisch trainingsprogramma dat is ontworpen om uw teamleiders het proces, de hulpmiddelen en de leiderschapsvaardigheden te geven die ze nodig hebben om teamleden te helpen, de productiviteit te verbeteren en het succes van uw teaminitiatieven te vergroten.

Op basis van jaren van onderzoek dat de aard van goede teams analyseert, leert Teamleiderschap uw leidinggevenden de voorspelbare stadia van teamontwikkeling en de teamleiderschapsstijlen die nodig zijn om hen snel en succesvol vooruit te helpen.

Meer informatie?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

Teamleiderschap helpt uw leidinggevenden de leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn om high-performance teams te creëren, te ondersteunen en te leiden.

*The Critical Role of Teams, The Ken Blanchard Companies
Trustpilot