Ontwikkel de kracht om te veranderen

LEIDINGGEVEN TEN TIJDE VAN VERANDERING

Organisatorische verandering is een gegeven binnen het bedrijfsleven. Reorganisaties, fusies en overnames, personeelsinkrimping of –uitbreiding, implementatie van technologie en nieuwe zakelijke initiatieven zijn veranderingen waar een groot aantal mensen mee te maken krijgt. De training Leading People Through Change® leert uw leidinggevenden hoe zij succesvol leiding kunnen geven aan verandering door de verschillende stadia van zorg te begrijpen en hun leiderschapsstijl hierop aan te passen om de productiviteit en het moreel te verbeteren.

70% VAN ALLE VERANDERINGSINITIATIEVEN MISLUKT.* Mislukte of vastgelopen veranderingen KOSTEN TIJD EN GELD, VERLAGEN DE PRODUCTIVITEIT, VERSLECHTEREN HET MOREEL EN VERHOGEN HET PERSONEELSVERLOOP.

HET VERMOGEN OM MENSEN EFFECTIEF DOOR ORGANISATORISCHE VERANDERINGEN TE LEIDEN IS VAN CRUCIAAL BELANG VOOR HET TOEKOMSTIGE SUCCES VAN UW BEDRIJF.

Leidinggeven aan verandering

De meest succesvolle bedrijven zijn wendbaar en omarmen veranderingen als onderdeel van hun cultuur om de concurrentie voor te blijven. Wanneer uw leidinggevenden weten hoe ze effectief veranderingen kunnen creëren, anticiperen ze op weerstand, pakken ze zorgen proactief aan en kunnen ze veranderingen succesvol implementeren om de organisatie vooruit te helpen.

Icon 1

VERGROOT BETROKKENHEID EN VEERKRACHT

Leidinggevenden die de voorspelbare zorgen van hun teamleden kunnen diagnosticeren en aanpakken, kunnen de weerstand verminderen en de betrokkenheid bij de verandering verhogen.

Icon 2

SNELLER RESULTAAT

Wanneer initiatieven voor organisatieontwikkeling en verandering goed worden gemanaged en effectief zijn, wordt het sneller richting belangrijke organisatorische doelen toegewerkt.

Icon 3

WERK AAN VERANDERLEIDERSCHAP

Succesvolle bedrijven die het vermogen ontwikkelen om hun cultuur te veranderen, ontwikkelen veerkracht en kunnen voortdurend veranderingen doorvoeren.

GEEF LEIDING AAN SUCCESVOLLE VERANDERINITIATIEVEN

We weten hoe ontwrichtend veranderingsmanagement in organisaties kan zijn en we weten hoe we u kunnen helpen het moreel en de productiviteit van uw mensen te behouden om de gewenste resultaten te bereiken.

Onze training Leading People Through Change® leert uw leidinggevenden hoe zij initiatieven voor verandering kunnen leiden. Leidinggevenden leren hoe ze de vragen die medewerkers doorgaans aankaarten kunnen identificeren en aanpakken en hoe ze hun zorgen kunnen oplossen om de betrokkenheid en inzet te vergroten.

De training is gebaseerd op 30 jaar ervaring en onderzoek waaruit blijkt dat mensen minder resistent zijn tegen verandering wanneer ze de mogelijkheid hebben om hun zorgen te delen en bij elke stap actief betrokken te worden bij het veranderingsproces.

Meer informatie?

Klaar om aan de slag te gaan?

Leading People Through Change® leert uw leidinggevenden effectief leiding te geven aan veranderingen binnen uw bedrijf.

*Cracking the Code of Change, Harvard Business Review
Trustpilot